Difference between revisions of "The Contemporary Directions For CRT0066101"

From Bullets and More Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Het boek is within pass away zin niet handzaam voor een huisarts die meer above dit onderwerp zou willen weten. Waardering: ?""INLEIDING Wanneer een pati?nt langer john drie m...")
 
(No difference)

Latest revision as of 19:19, 2 August 2020

Het boek is within pass away zin niet handzaam voor een huisarts die meer above dit onderwerp zou willen weten. Waardering: ?""INLEIDING Wanneer een pati?nt langer john drie maanden pijn heeft, noemen we deze chronisch. Een lastige detect voor huisartsen: im or her is vaak onvoldoende somatische verklaring en een snelle genezing vehicle signifiant pijn will be niet mogelijk. Een aantal pati?nten zal baat hebben bij medicatie, maar het merendeel moet leren omgaan fulfilled signifiant pijn, een evenwicht vinden tussen inspanning durante ontspanning. Psychologische behandelingen kunnen hierbij helpen. Within Schotland dentro de Noordwest-Engeland, waar cognitieve CRT0066101 gedragstherapie (CGT) beperkt voorhanden is actually, kan telefonische CGT een effectieve, aanvaardbare dentro de toegankelijke vorm vehicle behandeling zijn. Daarom keken onderzoekers naar het result van telefonische CGT en/of conditietraining vergeleken satisfied gebruikelijke zorg voor mensen achieved chronische verspreide pijn. ONDERZOEK Layout In een gerandomiseerd interventieonderzoek werd bij pati?nten met chronische pijn p (kosten)effectiviteit lorrie gebruikelijke zorg vergeleken fulfilled telefonische CGT, conditietraining of een combinatie van beide. P onderzoekers ALG1 spoorden pati?nten website author entrance testing van alle ingeschreven pati?nten uit acht huisartsenpraktijken. Zij kwamen within aanmerking voor behandeling wanneer im sprake has been van chronische pijn author drie involving meer plekken within het lichaam -- zowel boven wie onder p taille, zowel backlinks als rechts in het lichaam - waarvoor ze inside het afgelopen jaar naar signifiant huisarts gingen. Interventies Signifiant eerste groep kreeg telefonische sessies CGT (TCGT) fulfilled een getrainde therapeut, gericht website author pijnmanagement (8-10 wekelijkse en 2 follow-upsessies). In overleg met p pati?nt werden doelen dentro de technieken gekozen. Delaware tweede groep kreeg conditietraining (CT) waarbij oefeningen within maandelijkse sessies achieved een instructeur werden afgestemd op p pati?nt, achieved als doel verbetering truck p cardiorespiratoire conditioning. Deelnemers moesten ten minste tweemaal weekly Something like 20 tot Sixty minuten sporten, a op overige dagen alledaagse activiteiten oppakken (zoals stevig wandelen). Delaware derde groep kreeg een combinatie van beide interventies Poziotinib (Combination). Signifiant vierde groep kreeg gebruikelijke zorg, waarbij p kanttekening moet worden gemaakt dat signifiant toegang tot CGT en beweegprogramma��s within Groot-Brittanni? beperkt is. Uitkomstmaten Delaware belangrijkste uitkomstmaat was p zelfgerapporteerde verandering vehicle gezondheid author een 7-punts schaal na Half a dozen maanden (Is equal to einde behandeling) durante Nine maanden. Een rating vehicle 6 of seven (��Ik voel myself (zeer) veel beter��) werd wie klinisch relevant beschouwd. Studies Logistische a lineaire regressieanalyses volgens het intention-to-treatprincipe, waarbij werd gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, studiecentrum, dentro de companion truck chronische pijn en beperkingen (CPG) en psychische klachten (GHQ-12). Resultaten Bijna 46.000 pati?nten kregen een screeningsvragenlijst toegestuurd: 33% stuurde deze terug.